Slideshow

Nízkoenergetické domy

Proč stavět dřevostavbu?

Dřevo je tradiční materiál, který naši předkové po dlouhá staletí používali při stavbě svých domů. Stavby a stavební konstrukce ze dřeva se úspěšně uplatňují v zemích severní Ameriky, Skandinávie a průmyslově vyspělých zemích západní Evropy. V domech na bázi dřeva bydlí statisíce spokojených lidí v různých zemích světa a Evropy.

Moderní stavební konstrukce na bázi dřeva jsou v těchto zemích využívány při výstavbě nejen rodinných domků, ale i objektů pro průmysl, zemědělskou výrobu, sport a další odvětví lidské činnosti. Statisíce uvědomělých lidí na celém světě se seznamují se zásadami udržitelného rozvoje této planety a hledají cesty, jak zajistit její další rozvoj, aniž by byla neúnosně poškozována a drancována příroda a životní prostředí. Jednou z cest je, stavět domy s velmi nízkou potřebou energie na jejich vytápění z vhodné, trvale obnovitelné stavební hmoty, kterou je prakticky pouze dřevo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Dřevo jako obnovitelná surovina

Dřevo je jediná obnovitelná surovina, kterou lze využít ve stavebnictví pro realizaci nosných konstrukcí až pětipodlažních domů.

Ke stavění ze dřeva není potřeba drancovat lesy. Správný hospodář ví, že les má být racionálně těžen a obnovován. Moderní stavební konstrukce a stavby ze dřeva mohou bez problému sloužit svému účelu i 150 let. Vhodná doba pro těžbu dřeva je asi 70 let. Než jeden dům doslouží, vyroste v lese dřevo na dva nové.

 • Využití dřeva v dřevostavbách

Masivní dřevo je v moderních stavbách používáno pro realizaci prakticky všech nosných konstrukcí. Kromě toho může být použito i pro vnitřní obklady stěn a stropů.

Díky moderním ochranným a nátěrovým hmotám na bázi přírodních olejů je využíváno i pro realizaci venkovních fasádních obkladů. Moderní materiály a konstrukční prvky, jako jsou například desky OSB nebo lepené nosníky ve tvaru "I" se stojinou z desek OSB, umožňují i využití dřevní suroviny, která by jinak nemohla být použita pro nosné stavební konstrukce.

Renomovaní výrobci stavebních konstrukcí a staveb na bázi dřeva již používají pro přídavné zateplení fasád obvodových stěn ekologické tepelně izolační desky z dřevního vlákna dokončené silikátovými omítkami. To vše vytváří podmínky pro maximální zhodnocení a komplexní využití této jediněčné obnovitelné a ekologické suroviny ve stavbách i v době, kdy už budou ostatní fosilní suroviny potřebné k výrobě stavebních hmot beznadějně vyčerpány.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Tepelné vlastnosti dřevěné konstrukce

Současné konstrukce obvodových stěn na bázi dřeva dosahují nesrovnatelně vyšších tepelně technických vlastností.

Celková potřeba energie na vytápění domů je nízká a umožňuje vytápění nejrůznějšími systémy (teplovzdušné s rekuperační jednotkou s dohříváním vzduchu, nebo s využitím nízkoteplotních soustav se zdrojem tepelným čerpadlem, kondenzačním plynovým kotlem nebo krbovými kamny na dřevo, dřevěné brikety či peletky).

 • Tepelná pohoda bydlení

Nižší tepelně akumulační schopnosti lehkých dřevěných konstrukcí lze při použití pružného otopného systému využít ve prospěch těchto staveb.

Okamžité tepelné ztráty jsou velmi nízké a nízká je i potřeba energie pro temperování stavby. Výrazně se zkracuje doba na dosažení tepelné pohody bydlení. Pro úsporu energie na vytápění lze využít skleníkového efektu za slunečných zimních dnů.

V neposlední řadě se tak vytvářejí podmínky pro využití netradičních zdrojů energie, zejména pak využitím odváděného tepla při nutné výměně vnitřního vzduchu (rekuperace).

U staveb s malou okamžitou potřebou tepla na vytápění se pozitivně projeví i zapojení solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Úspora užitné plochy

Při srovnatelných tepelných odporech stěn jsou konstrukce na bázi dřeva nesrovnatelně subtilnější.

Na 3 běžné metry obvodového zdiva, při použití konstrukcí ze dřeva, lze ušetřit 1 m2 obytné, respektive užitné plochy. Při zastavěné ploše rodinného domu 100 m2 lze tak získat další místnost.

 • Můžu se spolehnout na stavební konstrukci z dřeva?

Pro spolehlivost a trvanlivost staveb ze dřeva má rozhodující význam správné vyřešení a provedení stavebních konstrukcí obvodového pláště tak, aby v těchto konstrukcích nedocházelo ke kondenzaci vodní páry.

Toho lze dosáhnout správnou skladbou konstrukcí obvodových stěn a střešního pláště, použitím vhodných a osvědčených materiálů a správným vyřešením a provedením stavebních detailů.

Výskyt kondenzace vodní páry v konstrukci významně omezí například vhodně navržená a správně provedená parozábrana, správně navržené a provedené odvětrání střešního pláště, případně obvodových stěn.

Díky vzpomínaným moderním konstrukčním a tepelně izolačním materiálům jsou již nabízeny takové skladby konstrukce, které přirozeně regulují prostup vodní páry konstrukcí tak, aby nedocházelo k její kondenzaci uvnitř konstrukce i bez použití parozábrany, a přitom byly vytvářeny příznivé vlhkostní a teplotní podmínky i uvnitř stavby.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nenáročná likvidace

Likvidace staveb na bázi dřeva je energeticky nenáročná a nezatěžuje životní prostředí.

Generace, které přijdou po nás, budou mít jiné nároky na životní styl a budou chtít bydlet ve stavbách podle svých představ, nezatěžujme je problémy co dělat s "odpadem", který zbude po naší neuvážené výstavbě.

 • Celoroční suchá technologie dřevostaveb

Výstavba formou suché technologie umožňuje racionální využití pracovní síly po celý rok.

Podstatně zkracuje nejen dobu výstavby, ale i dobu, za kterou jsou vložené finanční prostředky investorů nebo finančních ústavů kryty plnohodnotným, obchodovatelným stavebním dílem.

 • Co s odpadem?

Při suché technologii výstavby se radikálně snižuje stavební odpad.

Vlastní odpad z použitých materiálů je snadno likvidovatelný. Náklady na jeho likvidaci jsou podstatně nižší a jeho likvidace nezatěžuje životní prostředí.

 • Není dřevostavba náchylnější na požár?

Hořlavost dřevěných konstrukcí je předsudek.

Z vyhodnocení požárů různých staveb u nás i v zahraničí plyne, že správně navržené a provedené dřevěné konstrukce odolávají požáru lépe než konstrukce ocelové. Zuhelnatělá povrchová vrstva nosných prvků ze dřeva chrání tyto prvky před dalším odhoříváním, a pokud jsou dimenzovány tak, aby zbylá neporušená část zabezpečila jejich únosnost, jsou schopny odolávat požáru až 30 a více min. Nechráněné ocelové konstrukce se obvykle po 15 min. zhroutí.

Všechny dnes používané velkoplošné materiály po opláštění dřevěných nosných konstrukcí výrazně zvyšují požární odolnost těchto konstrukcí a tím snižují riziko požáru.

Markantní jsou rozdíly v nákladech na likvidaci požárem poškozených staveb. Náklady na bourací práce spojené s odstraněním železobetonových nebo ocelových konstrukcí jsou podle zahraničních zkušeností několikanásobně vyšší než náklady na odstranění konstrukcí a staveb ze dřeva. Rozebrání ocelové haly zřícené po požáru je životu nebezpečné.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Výběr správného dodavatele

Jako u každého produktu vzniklého lidskou činností je však potřeba zvažovat, jakého si vyberu dodavatele pro svou stavbu domu na bázi dřeva.

I zde se vyskytují "výrobky", konstrukce a stavby vysoce kvalitní, ale i méně kvalitní. Jak vybírat? Co je a není důležité? Kvalita stojí peníze. Vždy je však lepší nešetřit peníze na stavbě, ale vlastnit stavbu, která mi šetří peníze svým bezporuchovým a energeticky úsporným provozem.

Všechny výše uvedené vlastnosti řadí proto dřevo mezi nejperspektivnější materiály tohoto a následujících století.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Dřevostavby totiž mají řadu výhod.

Výstavba dřevostavby zabere pouze několik týdnů a oproti klasickému domu se při stavbě spotřebuje méně energie. Dřevostavby jsou stavěny bez použití vody (suchá technologie), proto nemusí dlouho vysychat jako zděné domy a ihned po jejich dokončení je uvnitř příjemné klima.

Zapomínat nesmíme ani na tepelně-izolační vlastnosti dřevostaveb, které velmi snadno dosahují nízkoenergetického standardu. Dřevo je totiž charakteristické nízkou tepelnou vodivostí a dřevostavby tedy spotřebují méně tepla na vytápění, než běžné domy. Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Dřevo je ekologický materiál, který vytváří zdravé prostředí pro život.

Pokud se tedy ekonomická stavba provede kvalitně a s dobrými výslednými parametry měrné spotřeby tepla na vytápění, tak se v podstatě jedná a řadí mezi tzv. ekonomické nízkoenergetické stavby. To přináší výhodu zejména v obrovské roční úspoře nákladů na vytápění, podle velikosti domu může jít až o desetitisíce korun za rok.

Dřevostavby jako celek vynikají zejména nižší pořizovací cenou, než srovnatelný zděný dům. Menší tloušťka stěn umožňuje zvětšit obytnou plochu při zachování stejných vnějších rozměrů. Výstavba dřevostavby je velmi rychlá a zcela nezávislá na ročním období, stavět tedy lze i v zimě, a to díky použití suchého procesu výstavby montážním způsobem. Celá ekonomická stavba má nízkou váhu, ale zároveň vysokou pevnost konstrukce. A nakonec, dřevostavba je šetrná k životnímu prostředí a zaručuje dlouhou životnost stavby.